Teplice - SLA Teplice

KLIKNUTÍM SE ODHLAŠ
Čára
Pozadí
Přejít na obsah
TEPLICE
Pamětní deska Obětem 2. světové války
Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, v budově Gymnazia N50°38'15.68'' E13°49'22.23''
NAŠE OBĚTI V BOJI ZA OSVOBOZENÍ

1939 - 1945

PROF. ADÉLA EISNEROVÁ
PROF. WOLFGANG JANKOVEC

FRANTIŠEK BEDRNA
ING. KAREL HLADEČEK
VĚRA HYNKOVÁ
PAVEL KOHN
ANTONÍN ZIMMER
VALERIE FRIEDOVÁ
Pamětní deska Obětem 2. světové války
Teplice, Dr. Vrbenského 1430, budova Sokola Teplice, vpravo ode dveří
NÁRODNÍM MUČEDNÍKŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

BRATRU PRAVOSLAVU VYKOUKOVI STAROSTOVI
SESTŘE PAVLE VYKOUKOVÉ NÁČELNICI
BRATRU JUDR. STANISLAVU ROPKOVI
BRATRU VÁCLAVU KLAUSOVI CVIČ. DOROSTU
SESTŘE LOVĚNĚ VESELÉ PROVD. KALIBEROVÉ
BRATRU ANTONÍNU POKORNÉMU ČLENU SPR. VÝBORU
BRATRU ZDEŇKU ŠAFRÁNKOVI

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TEPLICÍCH-ŠANOVĚ

VĚČNÁ JIM PAMĚŤ!

DNE 23. ZÁŘÍ 1945
Hroby vojáků Rudé armády
Teplice, Hřbitovní, hřbitov, 100 m severně od hlavní brány
1941 1945

VĚČNÁ SLÁVA VOJÍNŮM RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJI ČEST A SAMOSTATNOST
SOVĚTSKÉ VLASTI
A OSVOBOZENÍ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ
OD FAŠISMU.
ГОДЫ ПРОИДАУТ ЗА ГОДАМИ
И ПРАХА НЕ БУДЕТ СЛЕДА,
НО CЛАБА О РУССКОМ СОЛДАТЕ
БУДЕТ ПАМЯТНА МИРУ БСЕГДА
1941 - 1945

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИБШИМ В БОЯХ
ЗА ЧЕСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКИН НАРОДОВ
ОТ ФАШИЗМА
LÉTA PLYNOU ZA LÉTY
A VĚČNOST PRACH NÁŠ ROZMETÁ,
ALE SLÁVA RUSKÉHO VÍTĚZSTVÍ
V SRDCÍCH LIDSTVA NESKONÁ.
Hrob Rudolf Soudek
Teplice, Hřbitovní, hřbitov N50°38'43.97'' E13°48'43.18'' (střed hřbitova)
RUDOLF SOUDEK
*12.8.1923 †31.5.1992

PLUKOVNÍK - LETEC
311. PERUTĚ ČSL ODBOJE
V ANGLII

Čest jeho památce
Hrob Obětí 2. světové války
Teplice, Hřbitovní, nový židovský hřbitov N50°38'36.65'' E13°48'46.63''  (střed hřbitova)
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ
ПОГИБШИЕ В НАЦИСТСКОМ ПЛЕНУ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ОНИ ЫМЕРЛИ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЖИТЬ.

ZDE JSOU POHŘBENI SOVĚTŠTÍ VOJÁCI,
KTEŘÍ ZAHYNULI V NACISTICKÉM ZAJETÍ
BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
ZEMŘELI, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT.


Берсин Михаил
МЛ.ВОЕНТЕХННИК Бондалетов Григорий 1912 - 1.2.1944
Дмитриевич
ЦТ.СЕРЖАНТ Брюханов Алексей Филиппович 1910 - 15.09.1942
Голубов Иля
СТ.ЛЕЙТЕНАНТ Дорин Иван Сергеевич 27.08.1911 - 31.08.1943
Дшехалин Михаил 1904 - 1942
Зацепин Иван 1942
рядовой Лаптев Матвей Илларонович 28.07.1898 - 28.11.1943
рядовой Лобанов Михаил Алексеевич 20.11.1911 - 15.09.1942
рядовой Масликов Алексей Никанорович 1908 - 15.09.1942
Минаков Иван
Пилипенко Николай
Ситоренко Николай
рядовой Федосов Иван Артемьевич 4.05.1902 - 6.12.1942
Шоховцов Николай
Думилкин Петр
Na novém židovském hřbitově v Teplicích byl 4. října slavnostně odhalen památník 21 sovětským vojákům, válečným zajatcům, jejichž hroby tu vznikly mezi lety 1942 a 1943. Jedná se o do té doby neznámou kapitolu z historie 2. světové války. Hroby sovětských zajatců na teplickém židovském hřbitově nalezla v únoru 2017 Židovská obec Teplice, která o tom informovala občanské sdružení ruských krajanů „Kovčeg – Archa“. Díky obrovskému nasazení obou subjektů se pak podařilo zjistit i totožnost vojáků a přesné místo jejich pohřbení. Památník, který bude ve čtvrtek 4. října v poledne na místě hrobů odhalen, se podařilo zrekonstruovat díky představitelům památkové péče Ministerstva obrany při Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Za teplickou židovskou obec bude na pietním aktu přítomen její předseda Michael Lichtenstein a za sdružení Kovčeg – Archa, které se aktivně zabývá restaurací pomníků ruských vojáků, se zúčastní jeho předseda Anatolij Orlov.
Kenotaf Jaroslav Ottmar
Teplice, Hřbitovní, hřbitov N50°38'43.97'' E13°48'43.18'' (střed hřbitova)
in Memoriam

JAROSLAV OTTMAR
*1899 †1941

Mauthausen
Kenotaf Obětí 2. světové války
Teplice, Hřbitovní, hřbitov N50°38'43.97'' E13°48'43.18'' (střed hřbitova)
BOŽENA AKSAMITOVÁ ROZ. PAVLÍKOVÁ
*27.6.1908 - POPRAVENA 8.7.1944

VÁCLAV VAVERA
* 1.8.1902 - POPRAVEN 4.8.1944

JOSEFA VAVEROVÁ ROZ. AKSAMITOVÁ
* 13.12.1901 - POPRAVENA 5.10.1944
FRANTIŠKA KOČKOVÁ ROZ. AKSAMITOVÁ
*24.12.1894 - POPRAVENA 4.11.1944

RUDOLF KOČKA
*20.5.1925 - POPRAVEN 4.11.1944

ANASTÁZIE KOČKOVÁ ROZ. VEJRAŽKOVÁ
*14.10.1907 - POPRAVENA 4.4.1945
OBĚTI NĚMECKÉHO NACISMU!

Všichni jmenovaní na kenotafu byli popraveni za: „ přechovávání osob říši nepřátelských “.
Kenotaf Ladislav Dobříchovský
Teplice, Hřbitovní, hřbitov  N50°38'43.97'' E13°48'43.18'' (střed hřbitova)
LADISLAV DOBŘÍCHOVSKÝ

*5.6.1909 +6.3.1943

v koncentračním táboře v Osvětimi.
Kenotaf Karel Aksamit
Teplice, Hřbitovní, hřbitov N50°38'44.98'' E13°48'50.15''
KAREL AKSAMIT
11.4.1897 21.6.1944

ČLEN ILEGÁLNÍHO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ
ZAHYNUL DNE 21.6.1944 JAKO OBĚŤ

NĚMECKÉHO FAŠISMU

TENTO PAMÁTNÍK BYL YBUDOVÁN
JAKO VDĚK HRDINOVI DĚLNICKÉ
TŘÍDY MĚSTSKÝM NÁRODNÍM
VÝBOREM V TEPLICÍCH
Kenotaf Rudolf Korálek
Teplice, Hřbitovní, židovský hřbitov N50°38'36.65'' E13°48'46.63''  (střed hřbitova)
RUDOLF KORÁLEK

ZEMŘ. V TEREZÍNĚ

4.12.1915 - 24.1.1943
Pomník vojákům Rudé armády
Teplice, Lípová, v Havlíčkových sadech
Pomník Obětem světových válek a Obětem komunistického režimu
Teplice, náměstí Svobody, schodiště před budovou magistrátu N50°38'28.21'' E13°49'28.05'' (roh ulic U Radnice, Krupská)
NA PAMÁTKU
VŠECH POPRAVENÝCH,
UVĚZNĚNÝCH A UTISKOVANÝCH
OBĚTÍ KOMUNISMU

PRSŤ OD
ZBOROVA, DUKLY, DUNKERQUE,
RUZYNĚ, TEREZÍNA A PANKRÁCE
Pomník Václav Šuma
Teplice, U hadích lázní, parčík u kruhového objezdu N50°38'30.24'' E13°50'29.75''
ZDE ZAHYNUL
JAKO OBĚŤ NACISTICKÉ
NÁSTRAHY
29. ČERVNA 1945

ČETAŘ VÁCLAV ŠUMA

NAROZEN 9.10.1911
V CHLUMČANECH U LOUN
ČEST JEHO PAMÁTCE
Smuteční květina
Zdroj: https://www.vets.cz
Název společnosti
Čára
Návrat na obsah